Print Thứ Ba, 26/12/2023 18:50 Gốc

Chiều 26/12, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành làm Trưởng đoàn giám sát việc dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục và thu chi tại Trường THPT An Lão và Trường THCS Quốc Tuấn (huyện An Lão). Tham dự làm việc có đại diện lãnh đạo Sở, ngành và địa phương liên quan.

Báo cáo tại cuộc giám sát, Hiệu trưởng Trường THPT An Lão Trần Đức Ngọc cho biết: Ngay từ đầu năm học, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã họp thống nhất các triển khai các nhiệm vụ năm học và quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp trong đó nhấn mạnh về công tác dạy thêm, học thêm và thu chi. Sau khi đã thống nhất trong Ban Giám hiệu và thông qua cấp ủy, nhà trường đã tiến hành họp liên tịch để triển khai các nội dung đã thống nhất và họp triển khai đến toàn thể Hội đồng sư phạm. Đồng thời tiến hành họp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh và Trưởng Ban Đại diện cha mẹ học sinh các lớp để phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp về tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và thu, chi trong nhà trường, xin ý kiến của phụ huynh về việc tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Trường đã tiến hành họp toàn thể phụ huynh đầu năm để thông tin đến phụ huynh những nét cơ bản về nhà trường, kế hoạch giáo dục năm học mới đồng thời khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh và học sinh về việc tổ chức dạy thêm học thên và các khoản thu trong nhà trường; xây dựng kế hoạch thu, chi và tiến hành thu vào cuối tháng trên cơ sở số tiết thực học của tháng, mỗi tháng thu 01 lần và có thực hiện đầy đủ các chế độ miễn giảm cho những học sinh thuộc diện chính sách và diện nghèo.

Hiệu trưởng Trường THPT An Lão báo cáo tại cuộc giám sát.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành phát biểu tại cuộc giám sát Trường THPT An Lão.

Giám sát tại Trường THCS Quốc Tuấn, Hiệu trưởng Bùi Thị Minh Nguyệt cho biết: Nhà trường đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch, đảm bảo sự đồng thuận. Ban Giám hiệu có trách nhiệm quản lý tổ chức tốt việc dạy và học chính khóa; đảm bảo tuyệt đối không cắt xén nội dung chương trình dạy học đã được quy định để dành cho dạy thêm, học thêm. Thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ việc cho điểm đánh giá học sinh nhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm; chịu sự thanh tra kiểm tra về thu chi tài chính; định kì tổng kết và báo cáo tình hình dạy thêm, học thêm với cơ quan quản lý và Hội đồng trường. Về liên kết đào tạo, nhà trường đã triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch, đảm bảo sự đồng thuận. Nhà trường đã triển khai thực hiện thu-chi đảm bảo đúng quy trình; các mục thu đảm bảo đúng các văn bản chỉ đạo; phù hợp với tình hình thực tế nhà trường và của địa phương; đảm bảo công khai, minh bạch.

Hiệu trưởng Trường THCS Quốc Tuấn Bùi Thị Minh Nguyệt báo cáo tại cuộc giám sát.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành phát biểu tại cuộc làm việc với Trường THCS Quốc Tuấn.

Phát biểu tại 02 đơn vị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung cũng như bố trí đầy đủ thành phần làm việc với Đoàn của các trường. Các trường đã thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về dạy thêm, học thêm. Trong liên kết đào tạo, các trường thực hiện đúng quy trình, quy định; công tác thu, chi của các trường được thực hiện công khai, minh bạch theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng và thông qua Hội cha mẹ học sinh. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị các trường tiếp tục rà soát hồ sơ liên quan đến dạy thêm, học thêm, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động dạy thêm và học thêm. Đối với việc liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài nhà trường bố trí dự giờ; trong thu chi tại các trường cần phát huy dân chủ ở cơ sở tạo sự đồng thuận cha mẹ học sinh, đồng thời chia sẻ với nhà trường về khó khăn, vướng mắc. Đối với những kiến nghị của nhà trường nêu tại cuộc giám sát, Đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp báo cáo các cơ quan chức năng xem xét.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giám sát việc dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục và công tác thu, chi tại Trường THPT An Lão và Trường THCS Quốc Tuấn, huyện An Lão
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác