Print Thứ Tư, 29/03/2023 20:05 Gốc

Chiều 29/3, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản hàng hoá tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Trần Việt Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố, Trưởng Đoàn chủ trì cuộc giám sát. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết, ngành triển khai đến các tập thể, cá nhân tham gia sản xuất 3 chính sách là: Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản hàng hoá tập trung; hỗ trợ chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hữu cơ, chăn nuôi an toàn dịch bệnh và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp; chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại cuộc làm việc.

Trong năm 2022, thành phố bố trí 7 tỷ đồng để thực hiện các chính sách trên, tuy nhiên mới thực hiện chính sách chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hữu cơ, chăn nuôi an toàn dịch bệnh với tổng kinh phí thực hiện hơn 1 tỷ đồng.

Tại cuộc làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng nêu một số khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết nói riêng và các cơ chế, chính sách về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nói chung.

Đồng chí Trần Việt Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Đoàn giám sát ghi nhận sự chỉ đạo của UBND thành phố trong triển khai nội dung Nghị quyết tới các sở, ngành, địa phương. Tuy nhiên, kết quả thực hiện Nghị quyết mới chỉ là bước đầu, khi có một trong tổng số 3 cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản hàng hoá tập trung trên địa bàn thành phố được triển khai. Trên cơ sở các ý kiến phân tích, rút kinh nghiệm tại cuộc làm việc, đồng chí Trần Việt Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố rà soát lại những vướng mắc liên quan đến thủ tục, đất đai, tổ chức sản xuất… để kịp thời chỉ đạo các sở, ngành tháo gỡ hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận với các cơ chế, chính sách về nguồn vốn, từ đó đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đoàn giám sát thực tế tại huyện Tiên Lãng.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại một số hộ dân tại xã Cấp Tiến, xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng).

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giám sát thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác