Print Thứ Sáu, 22/05/2020 08:33 Gốc

Chiều 21/5, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc với UBND quận Đồ Sơn về tình hình kết quả thực hiện CCHC giai đoạn 2016 – 2021. Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì cuộc làm việc. Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành thành phố.

Theo báo cáo của UBND quận Đồ Sơn, trong 5 năm, quận đã ban hành 106 kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC. Quận đã công khai tại Bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử quận danh mục và nội dung 15/15 lĩnh vực TTHC; kịp thời công khai các lĩnh vực TTHC mới được UBND thành phố công bố chuẩn hóa. Niêm yết quy trình tiếp nhận, mẫu đơn, mẫu tờ khai. Danh mục TTHC thực hiện mức độ 3, 4; danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. 7/7 phường đã công khai đúng đủ các TTHC được công bố. Hàng năm, quận ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát TTHC; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát, đánh giá các TTHC liên quan đến thẩm quyền quản lý để đề xuất phương án đơn giản, giảm thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện TTHC.

Đoàn giám sát kiểm tra tại bộ phận “một cửa” UBND quận Đồ Sơn.

Giai đoạn 2016 – 2021, tổng số hồ sơ được người dân yêu cầu giải quyết TTHC trực tiếp tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại quận là 30.778 hồ sơ; đã giải quyết 30.139 hồ sơ, trong đó quá hạn 34 hồ sơ, đang giải quyết 89 hồ sơ. Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua phần mềm Một cửa điện tử tại phường là 2.208 hồ sơ, đã giải quyết 2.208 hồ sơ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ phận một cửa quận, phường và của các cơ quan nhà nước được quan tâm, đầu tư theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành…

Tại cuộc làm việc, quận Đồ Sơn kiến nghị UBND thành phố và các sở, ngành liên quan tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức các chương trình học tập kinh nghiệm các mô hình CCHC trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận; có hướng dẫn và quy định cụ thể về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí công tác CCHC trên địa bàn các quận, huyện; quan tâm bổ sung kinh phí, trang bị phương tiện hiện đại hóa hành chính cho các quận, huyện.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố đánh giá quận Đồ Sơn đã thực hiện tốt các mục tiêu CCHC, những kết quả đạt được đã củng cố lòng tin của người dân, góp phần ổn định chính trị xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của quận. Đồng chí đề nghị UBND quận Đồ Sơn sớm có kế hoạch khắc phục những hạn chế, chỉ số CCHC đạt điểm thấp, bị trừ điểm, từ đó cải thiện vị trí xếp hạng CCHC; quan tâm bố trí kinh phí đối với công tác CCHC, nhất là việc đầu tư trang thiết bị làm việc của cán bộ, công chức, đặc biệt là bộ phận “một cửa” từ quận đến phường; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giỏi về năng lực chuyên môn, phục vụ tốt nhất người người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đối với kiến nghị của UBND quận Đồ Sơn, Đoàn khảo sát tiếp thu, xem xét, tổng hợp báo cáo HĐND thành phố và sở, ngành liên quan giải quyết.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giám sát kết quả thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2021 tại quận Đồ Sơn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác