Print Thứ Năm, 23/05/2019 12:21

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV, sáng 23/5, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố giám sát tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về tình hình kết quả giải quyết các vướng mắc, tồn đọng liên quan đến hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ, cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với người có công trên địa bàn thành phố.

 

Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo tại buổi giám sát

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở đã đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sỹ đối với 22 trường hợp, đến nay, có 17 trường hợp có kết quả (trong đó: 14 trường hợp được công nhận liệt sỹ, 3 trường hợp không đủ điều kiện công nhận liệt sỹ), còn 5 trường hợp đang chờ kết quả của Trung ương. Đối với việc đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công, Sở đã phối hợp với các địa phương rà soát có 748 trường hợp chưa được cấp Bằng Tổ quốc ghi công. Đến nay, tổng số hồ sơ đã được giải quyết và đang chờ Thủ tướng Chính phủ xác nhận liệt sỹ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công (hồ sơ thuộc thẩm quyền của ngành lao động, thương binh và xã hội) là 276 trường hợp. Cụ thể: tra cứu tìm được hồ sơ 104 trường hợp; đã trình và được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công 28 trường hợp; báo cáo xem xét xác nhận liệt sỹ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 144 trường hợp.

Sở cũng cho biết thực tế các trường hợp vướng mắc hiện nay chủ yếu thuộc thời kỳ chống Pháp, do không còn thân nhân chủ yếu, chỉ còn anh, em họ hàng nhưng không cung cấp được đầy đủ các thông tin nên khó khăn trong việc xác định thẩm quyền giải quyết và thiết lập hồ sơ theo quy định.

Tại cuộc giám sát, Sở kiến nghị với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Điều 13, Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH theo hướng bổ sung đối tượng hưởng chế độ liệt sỹ là “người thờ cúng liệt sỹ” sau cụm từ “thân nhân liệt sỹ”, do nhiều liệt sỹ khi báo tử không còn thân nhân chủ yếu, chỉ còn họ hàng; đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố có văn bản chỉ đạo, phối hợp với UBND các quận, huyện lập hồ sơ đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công theo thẩm quyền quy định (Quân đội 331 trường hợp, Công an 20 trường hợp); đề nghị UBND các quận, huyện tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, tìm kiếm thông tin, tài liệu, căn cứ lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với các trường hợp còn lại.

Quang cảnh buổi làm việc

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố ghi nhận công tác chuẩn bị báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ tồn đọng liên quan đến hồ sơ công nhận liệt sỹ, cấp Bằng Tổ quốc ghi công trên địa bàn thành phố của Sở đã rõ ràng các nội dung, phân loại được các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, ngành. Sở đã có nhiều văn bản tham mưu cho UBND thành phố, trao đổi phối hợp với các ngành để triển khai xử lý các hồ sơ tồn đọng.

Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, tiến độ giải quyết các hồ sơ còn chậm. Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố đề nghị các ngành rà soát lại hồ sơ tại các quận, huyện theo báo cáo của ngành lao động (có 67 trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND các quận, huyện); đặc biệt là 331 trường hợp của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và cần có lộ trình thời gian cụ thể để giải quyết; lựa chọn những hồ sơ có khả năng hoàn thành để làm trước; xác định rõ trách nhiệm đối với cán bộ chính sách. Cùng với đó phải nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ làm công tác chính sách từ thành phố đến cơ sở; áp dụng các văn bản để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các gia đình chính sách; cố gắng không để phát sinh thêm các thủ tục khác, tránh gây phiền hà cho các đối tượng chính sách; phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện.

Ban Văn hóa – Xã hội cũng đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cần có giải pháp tích cực hơn nữa trong quá trình giải quyết, có báo cáo riêng với Ban để thẩm tra, báo cáo tại kỳ họp HĐND thành phố. Các hồ sơ của đơn vị khác như Công an thành phố, Hội Cựu Thanh niên xung phong cần rà soát lại cụ thể với từng trường hợp, trường hợp nào không đủ điều kiện phải có văn bản trả lời cho các đối tượng chính sách. Đồng thời đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND thành phố; làm rõ hơn về phần kiến nghị đối với các cơ quan Trung ương để gửi Đoàn ĐBQH thành phố báo cáo tại kỳ họp Quốc hội.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giám sát kết quả giải quyết các hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ, cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với người có công
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác