Print Thứ Bảy, 17/08/2019 08:27

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên (BOO giai đoạn 1) với 44 trạm/620 làn.

Tính đến nay, đã triển khai 29 trạm/161 làn, trong đó Công ty TNHH Thu phí tự động (VETC) đã lắp đặt và nâng cấp thiết bị hoàn thiện 23 trạm/90 làn. Số làn của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phải lắp đặt là 242 làn/5 tuyến nhưng mới có vốn để triển khai 15 làn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, còn 227 làn chưa có phướng án vốn đầu tư.

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đã khởi công lắp đặt một số làn hệ thống thu phí không dừng trên QL5, đồng thời hoàn thiện thủ tục phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu ngày 13-8-2019 để lắp đặt hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng cho 32/62 làn trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Đối với Dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng giai đoạn 2 (BOO giai đoạn 2), Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ký hợp đồng với Liên danh Viettel – Vietinf – VVT – ITD là căn cứ thực hiện Dự án BOO giai đoạn 2.

Để đảm bảo tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng chi tiết kế hoạch triển khai từ nay đến 31-12, trong đó xác định rõ từ mốc thời gian các công việc như thương thảo phụ lục hợp đồng, lắp đặt thiết bị, vận hành thử hệ thống… phải hoàn thành.

Đồng thời cùng các cơ quan của Bộ tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý cũng như đưa vào diện giám sát đặc biệt đối với một số nhà đầu tư/dự án cố tình chậm trễ trong triển khai lắp đặt hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng.

Phạm Huyền

Nguồn: Báo CAND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giám sát đặc biệt nhà đầu tư chậm trễ trong thu phí tự động không dừng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác