Print Thứ Ba, 02/11/2021 13:45 Gốc

Thực hiện chương trình phối hợp triển khai công tác dân vận năm 2021, nhằm đánh giá kết quả năm 2021, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và thực hiện dân chủ trong các cơ quan nhà nước. Sáng 2/11, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tiến hành giám sát chuyên đề tại Đảng bộ cơ quan Sở Nội vụ.

Tham gia cuộc giám sát có các đồng chí: Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Dân vận Thành ủy; Phạm Xuân Thanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại cuộc làm việc.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp UBND thành phố về công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố về công tác dân vận. Sở Nội Vụ đã tham mưu UBND thành phố ra Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 ban hành danh mục các nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021, để các sở, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện. Đảng bộ Sở Nội vụ đã yêu cầu mỗi Chi bộ đăng ký xây dựng ít nhất 1 mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với đặc điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng Chi bộ làm cơ sở theo dõi, đánh giá cuối năm. Sở cũng đã phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện chấm điểm, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước theo Quyết định của UBND thành phố.

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Trong năm 2021, Đảng ủy cơ quan Sở Nội vụ đã đăng ký 9 mô hình “Dân vận khéo” và triển khai có hiệu quả, đồng thời đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố xem xét, công nhận đối với 2 mô hình. Điển hình như các mô hình: “Làm tốt công tác Tổng điều tra cơ sở hành chính”; “Vận động công chức tham mưu thực hiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; “Làm tốt công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về công chức, viên chức”; “Dân vận khéo trong công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ”…

Đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các Chi bộ, đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố ghi nhận những kết quả Đảng bộ Sở Nội vụ đã làm được trong việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác dân vận. Đảng ủy Sở đã làm tốt công tác học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Sở và các quy định về công tác dân vận của cơ quan nhà nước, đã giúp đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong tư tưởng chỉ đạo, quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời đề nghị Đảng ủy Sở Nội vụ trong thời gian tới cần khắc phục được những hạn chế đã được nêu trong báo cáo cũng như các ý kiến Đoàn giám sát chỉ ra; tiếp tục lãnh đạo các Chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng và thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở; nghiên cứu xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong việc nâng cao chất lượng tham mưu trong triển khai thực hiên các nhiệm vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của đảng viên, người lao động trong việc tham gia đóng góp, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giám sát chuyên đề thực hiện công tác dân vận tại Đảng bộ cơ quan Sở Nội vụ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác