Print Thứ Hai, 22/05/2023 15:55 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 về việc giải thể trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 33/TTr-SGDĐT ngày 04/4/2023, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định giải thể Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông (quận Dương Kinh). Lý do giải thể: Trường đã dừng hoạt động từ nhiều năm nay (14 năm); hiện nhà trường không đủ điều kiện để tổ chức dạy học trở lại.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tài liệu kèm theo: Quyết định số 1336/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giải thể trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông (quận Dương Kinh)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác