Print Thứ Tư, 20/11/2019 10:28 Gốc

Đây là thông tin được đề cập tới trong báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp vừa được Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ban hành.

Thống kê từ các địa phương cho thấy, đến nay, đã có 160/256 công ty hoàn thành sắp xếp chuyển sang hoạt động theo quy định của pháp luật với mô hình mới (đạt 62,5%). Cụ thể, mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 19/21 công ty; Mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước thực hiện nhiệm vụ sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích (chỉ áp dụng với công ty lâm nghiệp) hoàn thành sắp xếp 59/60 công ty, đạt 98,33%.

Cùng với đó, các địa phương đã hoàn thành cổ phần hóa 49/102 công ty (đạt 48,04%). Hoàn thành sắp xếp theo mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên 15/40 công ty (đạt 38,46%). Chuyển thành Ban quản lý rừng 5 công ty (đạt 100%) tại các tỉnh: Sơn La,Yên Bái, Đắk Lắk, Đắk Nông, Nghệ An.

Đáng chú ý, đã hoàn thành giải thể 13/28 công ty đạt 46,4%, gồm công ty nông nghiệp 4/12 đơn vị (đạt  33,33%), công ty lâm nghiệp 9/16 đơn vị (đạt 56,25%). Các công ty thực hiện giải thể đều trong tình trạng quản trị yếu kém, thua lỗ kéo dài, không quản lý được vườn cây, đất đai, giá trị tài sản thấp, không có khả năng trả nợ. Nhiều công ty không đủ cân đối chi trả chế độ cho người lao động, thanh toán các khoản nợ vay… nên việc thực hiện giải thể đang gặp nhiều khó khăn.

Các công ty nông, lâm nghiệp hoạt động kém hiệu quả sẽ bị giải thể. Ảnh minh hoạ.

Một số địa phương đề nghị chuyển sang phá sản doanh nghiệp. Đơn cử như: Công ty nông nghiệp Quý Cao (Hải Phòng); Công ty lâm nghiệp Trà Tân (Quảng Ngãi); Lâm trường Lục Yên, Lâm trường Văn Yên (Yên Bái). Tuy nhiên, Nghị quyết 30-NQ/TW, cũng như Nghị định 118/2014/NĐ-CP không quy định phá sản công ty nông, lâm nghiệp trong quá trình sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp.

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Giải thể 13 công ty nông, lâm nghiệp Nhà nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác