Print Thứ Bảy, 23/02/2019 11:29

Sáng 22-2, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nghe báo cáo tình hình thực hiện Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng. Lãnh đạo các sở, ngành ; UBND quận, huyện liên quan và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cùng dự.

Theo Sở GTVT – Đơn vị chủ đầu tư, đến nay, tiến độ thi công dự án đạt khoảng 73% khối lượng hợp đồng. Công tác GPMB cho dự án đạt khoảng 97,6%; trong đó còn 2 địa phương chưa bàn giao xong là huyện An Dương đã bàn giao khoảng 96,8%; quận Hải An bàn giao khoảng 96,9%. Dự án đã giải ngân vốn IDA (vốn đối ứng) lũy kế đạt 2.581,730 tỷ đồng (đạt 74%) và giải ngân nguồn vốn GOV (vốn ngân hàng thế giới) đạt 1.6972,851 tỷ đồng (đạt 88%). Sở GTVT đang chỉ đạo BQL dự án thực hiện các thủ tục để sớm giải ngân các nguồn vốn cho dự án. 

Sau khi thảo luận cùng đại diện Ngân hàng Thế giới, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh, Thành phố Hải Phòng quyết tâm thực hiện cam kết với WB sớm hoàn thành dự án quốc tế này để giải quyết các vấn đề về đô thị, đặc biệt là giao thông đô thị, khi thành phố đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Trong thời gian qua, thành phố đã thực hiện đúng trách nhiệm; báo cáo các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước nhằm xem xét giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình kết luận, chỉ đạo cuộc họp

Phó Chủ tịch Thường trực chỉ đạo huyện An Dương và quận Hải An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Sở GTVT rà soát lại toàn bộ việc áp dụng chế độ chính sách với người dân; vận động người dân bàn giao mặt bằng. Đối với những trường hợp đã được áp dụng khung chính sách theo quy định của thành phố, đã vận động, giải quyết dứt điểm các kiến nghị nhưng vẫn không bàn giao mặt bằng thì sẽ áp dụng những biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi mặt bằng; rà soát lại, giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân  theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến phân bổ vốn trung hạn, Phó Chủ tịch Thường trực giao Sở KH&ĐT phối hợp với Sở GTVT, Sở Tài chính, BQL dự án, Văn phòng UBND thành phố rà soát lại, tập hợp đầy đủ hồ sơ báo cáo lãnh đạo thành phố; đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu Sở GTVT, BQL dự án, các nhà thầu lập đường găng về vốn, mặt bằng, tập trung thi công để có thể thông xe khoảng 13,3 km đoạn từ nút giao Hồ Sen cầu Rào 2 đến QL10 trước ngày 13/5/2019 theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy./.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giải quyết dứt điểm vướng mắc Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác