Print Thứ Bảy, 24/04/2021 09:00 Gốc

UBND quận Kiến An vừa tổ chức họp đối thoại lần cuối trước khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ dân có đất trong diện thu hồi thuộc dự án đầu tư xây dựng mới Trường Mầm non Nhi Đức tại phường Đồng Hòa.

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND quận Kiến An phát biểu tại cuộc đối thoại.

Dự án đầu tư xây dựng mới Trường mầm non Nhi Đức được UBND thành phố phê duyệt từ tháng 10-2019 với tổng diện tích 12,5ha. Đến nay, có 31/36 hộ dân liên quan đến dự án nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng; còn 5 hộ sử dụng đất nông nghiệp (diện tích 3.489m²) chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được phê duyệt. Quận tổ chức họp triển khai thông báo chủ trương thu hồi đất đến các hộ dân có đất bị thu hồi; tiến hành kiểm kê đất đai, tài sản của các hộ; lập và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ bảo đảm quy định; đồng thời nhiều lần thuyết phục, vận động, giải thích, đối thoại với 5 hộ dân nhưng các gia đình vẫn không chấp thuận.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại cuộc đối thoại, Chủ tịch UBND quận Kiến An Nguyễn Trường Sơn trực tiếp lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các hộ dân có đất bị thu hồi. Đồng chí khẳng định, các chủ trương, chính sách bồi thường được quận thực hiện đúng quy định pháp luật và giải thích rõ cho các hộ dân từng vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục thu hồi đất. Đồng chí giao Trung tâm phát triển quỹ đất quận phối hợp UBND phường Đồng Hòa rà soát kỹ lưỡng ý kiến của hộ ông Vũ Văn Thiệu và ông Vũ Văn Chiến liên quan đến hỗ trợ ổn định cuộc sống cho các nhân khẩu, báo cáo đề xuất UBND quận giải quyết theo quy định của pháp luật trước ngày 24-4. Đối với các vấn đề dân sự, đề nghị các hộ dân thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí nhấn mạnh, đây là cuộc đối thoại lần cuối với 5 hộ dân, do đó mong muốn người dân đồng thuận, nhanh chóng nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, chấp hành các quyết định thu hồi đất của quận, phối hợp và ủng hộ chính quyền sớm hoàn thành công tác giải phóng để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch./.

TIN VÀ ẢNH: VÂN NGA

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng mới Trường mầm non Nhi Đức: Quận Kiến An đối thoại lần cuối đối với 5 hộ dân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác