Print Thứ Tư, 04/08/2021 12:00 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, để bảo đảm tiến độ dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, từ tháng tháng 6/2021, UBND huyện Thủy Nguyên xây dựng phương án cưỡng chế (đợt 1) đối với 7 hộ dân ở hai xã Dương Quan, Tân Dương (3 hộ ở xã Tân Dương, 4 hộ ở xã Dương Quan).

Đây là các hộ dân có đất thu hồi phục vụ dự án nhưng chưa chấp hành quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bàn giao đất cho nhà thầu thi công thực hiện dự án.

Trong ngày 3/8, Ban cưỡng chế thu hồi đất huyện Thủy Nguyên vận động 2 hộ dân ở thôn Lò Vôi (xã Dương Quan) đồng thận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Để bảo đảm quyền lợi của các hộ dân, Ban cưỡng chế thu hồi đất tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại, xuống từng hộ dân tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, đến 17 giờ ngày 3/8, 6 trong 7 hộ dân thuộc diện cưỡng chế (3 hộ dân ở xã Dương Quan và 3 hộ dân ở xã Tân Dương) đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Ngay sau khi hộ dân đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, UBND huyện huy động lực lượng hỗ trợ hộ dân tháo dỡ, di dời công trình, vật, kiến trúc, hoa màu để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Như vậy, còn lại 1 hộ dân ở thôn Lò Vôi (xã Dương Quan) chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Đối với hộ dân này, Ban cưỡng chế thu hồi đất của huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động chấp hành các quy định của pháp luật. Trường hợp hộ dân vẫn cố tình chây ỳ, huyện tiến hành cưỡng chế thu hồi mặt bằng vào ngày 4/8 theo đúng quy định của pháp luật./.

Tin và Ảnh: Minh Châm

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giải phóng mặt bằng dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm: 6 hộ dân thuộc diện cưỡng chế nhận tiền, bàn giao mặt bằng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác