Print Thứ Năm, 21/05/2020 09:04 Gốc

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tuyên truyền, phát động Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV năm 2019÷2020.

Để Giải báo chí được tổ chức thành công, hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị: Hội Nhà báo thành phố nghiên cứu bổ sung nội dung triển khai, tham gia giải báo chí trong kế hoạch công tác năm 2020, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội khuyến khích các hội viên, các cơ quan báo chí thành phố tích cực hưởng ứng tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV năm 2019÷2020.

Các cơ quan báo chí thành phố đôn đốc, động viên các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người làm báo, các tác giả, nhóm tác giả lựa chọn các tác phẩm xuất sắc được đăng tải, phát sóng từ ngày 1/10/2018 đến ngày 20/9/2020 để gửi tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV năm 2019÷2020.

Các tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi từ ngày 21/6/2019 đến hết ngày 20/9/2020.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV năm 2019÷2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác