Print Thứ Bảy, 08/05/2021 11:13 Gốc

Nhằm tăng cường chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật ngầm cáp viễn thông, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cùng các ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Viễn thông Hải Phòng phối họp, thống nhất giá thuê với các doanh nghiệp viễn thông. Tuy nhiên, việc chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật ngầm cáp viễn đang gặp nhiều khó khăn, giữa Viễn thông Hải Phòng và các doanh nghiệp viễn thông chưa thống nhất được giá thuê.

Theo đó ngày 06/5/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành công văn số 2897/UBND-KSTTHC về việc giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Các doanh nghiệp kiến nghị giá thuê của Viễn thông Hải Phòng rất cao; đề nghị Thành phố xem xét giá thuê cho phù hợp với các quy định của pháp luật; đề nghị đề nghị Viễn thông Hải Phòng cho thuê với mức giá thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019. Cụ thể giá thuê ngầm hóa cáp viễn thông như sau:

Giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Như vậy, giá thuê của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành cao hơn giá thuê do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành từ 4,3 – 5,7 lần và – cao hơn giá thuê do Viễn thông Hải Phòng thông báo đăng ký giá từ 1,19 – 1,34 lần. Sở Tài chính Hải Phòng đang xem xét, cho ý kiến về hồ sơ Đăng ký giá thuê của Viễn thông Hải Phòng theo quy định tại Thông tư số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30/12/2013 của liên Bộ: Bộ Tài chính – Bộ Xây dựng – Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hiện nay, các công trình hạ tầng kỹ thuật của Viễn thông Hải Phòng quản lý đã được đầu tư từ nhiều năm, việc ban hành giá thuê hạ tầng dùng chung như trên gây khó khăn cho các doanh nghiệp cũng như chậm tiến độ thực hiện chú trương chỉnh trang, ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn thành phố.

Từ những khó khăn nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hợp tác, tạo điều kiện các doanh nghiệp về giá thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm trên địa bàn thành phố Hải Phòng; chỉ đạo Viễn thông Hải Phòng chia sẻ, hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật ngầm với mức giá thuê theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019.

Tải file đính kèm tại đây: Văn bản số 2897/UBND-KSTTHC.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng đề nghị tập đoàn Bưu chính Viễn thông hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về giá thuê hạng tầng ngầm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác