Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:12

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng vừa có Quyết định về giá dịch vụ sử dụng phà Bến Gót – Cái Viềng. Cụ thể như sau:

STT

Đối tượng thu

Đơn vị tính

Giá sử dụng dịch vụ sử dụng phà Bến Gót – Cái Viềng

1

Hành khách đi bộ

đ/người

12.000

2

Hành khách đi xe đạp

đ/người

12.000

3

Xe đạp thồ các loại

đ/người

12.000

4

Hành khách đi xe máy

đ/xe

45.000

5

Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi (không kể người ngồi trên xe)

đ/xe

190.000

6

Xe ô tô chở khách (không kể khách)

– Xe từ 9 đến dưới 24 chỗ ngồi

đ/xe

210.000

– Xe từ 24 đến dưới 32 chỗ ngồi

đ/xe

240.000

– Xe từ 32 chỗ ngồi trở lên

đ/xe

330.000

7

Xe ô tô tải các loại

a

Xe dưới 1 tấn

– Xe có hàng

đ/xe

220.000

– Xe không hàng

đ/xe

145.000

b

Xe từ 1 đến dưới 3 tấn

– Xe  có hàng

đ/xe

420.000

– Xe không hàng

đ/xe

250.000

c

Xe từ 3 đến dưới 5 tấn

– Xe có hàng

đ/xe

510.000

– Xe không hàng

đ/xe

380.000

d

Xe từ 5 đến dưới 10 tấn

Xe có hàng

đ/xe

790.000

Xe không hàng

đ/xe

470.000

e

Xe từ 10 đến dưới 13 tấn

– Xe có hàng

đ/xe

970.000

– Xe không hàng

đ/xe

520.000

8

Hàng hóa qua phà từ 61kg trở lên

đ/tạ

20.000
haiphong.gov.vn 06/9/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giá sử dụng phà Bến Gót – Cái Viềng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác