Print Thứ Ba, 19/05/2020 13:59 Gốc

Với sự tôn kính, lòng biết ơn vô hạn, niềm tự hào sâu sắc, ngày 19-5, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố rực rỡ cờ hoa kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020).

Trong những ngày tháng 5 lịch sử của đất nước và thành phố, nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, mỗi chiến công, mỗi thành tựu toàn Đảng, toàn dân ta đạt được đều bắt nguồn từ công lao to lớn gắn liền tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập và rèn luyện, dân tộc ta đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa- nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; làm nên 2 cuộc kháng chiến thần kỳ, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tên tuổi và sự nghiệp của Người trường tồn với non sông, đất nước, sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Người để lại cho chúng ta và thế hệ mai sau một di sản hết sức quý báu, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Khu đô thị Vinhomes Imperia.

Đối với Hải Phòng, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố. Người 9 lần về thăm và làm việc tại thành phố Cảng. Trong những lần về thăm, Người dành nhiều thời gian trực tiếp đi cơ sở đến các công xưởng, nhà máy, hợp tác xã, bệnh viện, trường học, thăm gặp những công nhân, lao động, nông dân, quan tâm cặn kẽ tới cuộc sống của người dân thành phố, nhất là người cao tuổi và các cháu thiếu nhi. Người thường xuyên theo dõi tình hình các mặt của Hải Phòng. Trong tâm trí, trong tình cảm của Người, Hải Phòng luôn có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và mong muốn “Hải Phòng sẽ trở thành thành phố gương mẫu của nước ta”.

Ghi sâu và thực hiện lời Bác dặn lúc Người về thăm, với tấm lòng thành kính, những năm qua, nhất là trong những năm gần đây Đảng bộ, chính quyền quân và dân thành phố đổi mới tư duy, quyết liệt, đột phá trong hành động, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy các thế mạnh và khai thác mọi nguồn lực để tập trung xây dựng và phát triển thành phố và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Hải Phòng đang từng ngày đổi mới; trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế, khẳng định vai trò đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, trung tâm của vùng Duyên hải Bắc bộ, động lực phát triển kinh tế của vùng Bắc bộ và cả nước.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ghi sâu lời dặn của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy cao độ truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng” của quê hương; tranh thủ sự ủng hộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, Chính phủ, mạnh dạn là địa phương đi đầu trong cả nước về hội nhập quốc tế, tận dụng tốt thời cơ thuận lợi, thu hút nguồn lực xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp CNH-HĐH, trở thành một trong những thành phố hiện đại hàng đầu khu vực Đông Nam Á vào năm 2030 và trong tốp những thành phố hiện đại hàng đầu châu Á và thế giới vào năm 2045 như tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trước mắt, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đề ra, tiếp tục xây dựng thành phố Cảng ngày càng phát triển, phồn vinh, tươi đẹp.

Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ghi sâu lời Bác dạy, thành phố Cảng phát huy cao độ truyền thống “Trung dũng- Quyết thắng”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác