Print Thứ Hai, 18/03/2024 15:50 Gốc

Sáng 18/3, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam đang hoạt động trong doanh nghiệp nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp có tổ chức Đảng. Đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam đang hoạt động trong doanh nghiệp; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tiêu biểu.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị nhằm mục tiêu gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp có tổ chức Đảng, hoạt động hỗ trợ của doanh nghiệp đối với tổ chức cơ sở Đảng; chất lượng và hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên gắn với việc thực hiện sản xuất tại doanh nghiệp; ghi nhận đề xuất, đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp về công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng tại doanh nghiệp, đồng thời tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc cần hỗ trợ, giải quyết trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Lãnh đạo các doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có tổ chức Đảng cho biết luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các Chi bộ hoạt động cả về cơ sở vật chất, thời gian sinh hoạt. Đồng thời cho biết, các Chi bộ thường xuyên phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp trong việc vận động cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp; chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động;

Sau khi tổ chức cơ sở Đảng đi vào hoạt động, các đảng viên luôn là những người đi tiên phong, hiến kế đưa doanh nghiệp phát triển, tạo ra không khí hăng hái thi đua sản xuất, là cầu nối quan trọng động viên người lao động phát huy sáng kiến, trách nhiệm để nâng cao năng suất lao động, tăng cường sự đoàn kết trong doanh nghiệp.

Bí thư Chi bộ phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Các đồng chí Bí thư Chi bộ cũng kiến nghị lãnh đạo các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ để các Chi bộ hoạt động như về thời gian sinh hoạt chi bộ, bố trí phòng họp phù hợp cho Chi bộ; kiến nghị lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn đối với doanh nghiệp có tổ chức Đảng.

Đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng ghi nhận các lãnh đạo các doanh nghiệp có tổ chức Đảng tại khu vực ngoài Nhà nước tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng hoạt động; đồng thời ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các đồng chí Bí thư Chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo các doanh nghiệp cũng như của các đồng chí Bí thư Chi bộ để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt đối với người lãnh đạo, chủ các doanh nghiệp về việc thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, cần có những tài liệu tuyên truyền bằng tiếng nước ngoài để truyền được thông điệp đến chủ doanh nghiệp; quan tâm công tác phát triển đảng viên; thường xuyên lắng nghe, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, các khó khăn, vướng mắc của tổ chức Đảng, đảng viên…

Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có tổ chức Đảng đang hoạt động trong doanh nghiệp đối với việc phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh, đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, duy trì tính ổn định, bền vững, hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận và tăng trưởng của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; tiếp tục hỗ trợ các đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng tại doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng.

Hiện nay, tại các KCN, KKT trên địa bàn thành phố có 56/727 doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức Đảng (chiếm 7,5%) với tổng số đảng viên là 789 (chiếm tỷ lệ 77% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng). Khối các doanh nghiệp có tổ chức Đảng tại các KCN, KKT Hải Phòng bao gồm nhiều doanh nghiệp/dự án lớn, có tổng vốn đăng ký hơn 10,2 tỷ USD (chiếm hơn 42% tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp tại KCN, KKT), tỷ trọng xuất khẩu trung bình hằng năm đạt xấp xỉ 40% xuất khẩu của toàn bộ KCN, KKT, đóng góp đáng kể vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của các KCN nói riêng và thành phố nói chung. 

Tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có tổ chức Đảng là 99.570 (bằng 50.85% số lao động tại các KCN, KKT), trong đó: lao động nữ là 59.356 người, lao động nam là 40.214 người, lao động là nhà quản lý, chuyên môn kỹ thuật bậc cao là 10.317 người (bằng xấp xỉ 50% tổng số lao động tại các KCN, KKT).

Trong những năm gần đây (2021 – 2023), khối các doanh nghiệp này có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, giá trị xuất nhập khẩu luôn duy trì ở mức cao (trên 10 tỷ USD), góp phần tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho gần 100.000 người lao động.

Hoàng Tùng

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Gặp gỡ doanh nghiệp có tổ chức Đảng hoạt động tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải năm 2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác