Print Thứ Năm, 08/08/2019 07:25

Sau một thời gian thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên hợp đồng trước ngày 31.5.2019, vừa qua, UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị kéo dài thời gian hợp đồng lao động đến ngày 31.12.2019, để các địa phương có đủ thời gian tuyển dụng viên chức.

Nghịch lý thiếu – thừa

Theo thống kê của Sở Nội vụ Hải Phòng, hiện nay, tổng số lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn TP.Hải Phòng là 893 người. Trong đó, bậc học mầm non có 224 người; tiểu học 84 người; trung học cơ sở 115 người; THPT 122 người và khối giáo dục chuyên nghiệp 348 người. Thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại Công văn 688 ngày 1.2.2019, các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại Hải Phòng đồng loạt chấm dứt hợp đồng với giáo viên hợp đồng trước ngày 31.5.2019.

Trong khi hàng trăm giáo viên đứng trước nguy cơ mất việc thì công tác tuyển dụng viên chức ở các bậc học gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, bậc tiểu học thiếu nguồn để thực hiện việc tuyển dụng. Nhiều quận, huyện có thông báo tuyển dụng nhưng chưa tuyển dụng đủ định mức.

Đối với bậc THPT, việc sử dụng hợp đồng lao động tại một số trường chủ yếu do mất cân đối cơ cấu bộ môn: Nhiều trường có dôi dư so với định mức nhưng lại thiếu bộ môn khác dẫn đến phải hợp đồng lao động và hợp đồng với một số nhân viên kế toán. Hơn nữa, khối THPT hiện chưa thực hiện được tuyển dụng giáo viên do còn tình trạng dôi dư cục bộ. Một số trường còn thừa so với định mức nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo chưa thực hiện việc điều động từ trường thừa về trường thiếu.

Khối các trường đại học, cao đẳng, thành phố giao không đủ định mức theo Đề án vị trí việc làm của các trường. Do đó, các trường ký hợp đồng lao động để bảo đảm nhiệm vụ giảng dạy và chi trả lương cho lao động hợp đồng từ nguồn tự chủ của đơn vị.

Kéo dài thời gian hợp đồng

Trước tình hình trên, Sở Nội vụ Hải Phòng đã có báo cáo, đề xuất UBND TP.Hải Phòng cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên được kéo dài thời gian hợp đồng lao động tối đa đến ngày 31.12.2019 để các quận, huyện thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo quy định. Đồng thời, đề xuất cho phép kéo dài hợp đồng lao động đối với các vị trí nhân viên trường học (kế toán, thư viện, thiết bị) cho đến khi có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về tuyển dụng viên chức.

Từ báo cáo, đề xuất của Sở Nội vụ, ngày 15.7.2019, UBND TP.Hải Phòng đã có công văn hỏa tốc số 4256/UBND – KSTTHC gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước Hải Phòng về việc sử dụng hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Theo đó, UBND TP đồng ý với đề xuất trên của Sở Nội vụ; Đồng thời, giao các đơn vị sự nghiệp công lập được phân bổ chỉ tiêu hợp đồng lao động tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 7.1.2019 của UBND TP về việc phân bổ biên chế công chức hành chính. Số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thành phố năm 2019 tiếp tục thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định. Các đơn vị chưa được giao đủ định mức số người làm việc, sử dụng nguồn kinh phí tự chủ để thực hiện chế độ hợp đồng lao động, không sử dụng ngân sách nhà nước thì tiếp tục được thực hiện chế độ hợp đồng lao động.

Quyết định này phần nào giải tỏa tâm lý lo lắng cho hàng trăm giáo viên, nhân viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố, nhất là khi năm học mới 2019-2020 bắt đầu. Đồng thời, quyết định giúp các địa phương có thêm thời gian để tuyển dụng viên chức theo đúng chỉ tiêu, quy định.

ĐẶNG LUÂN Theo Báo Lao động

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Gần 900 giáo viên được kéo dài hợp đồng đến hết năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác