Print Thứ Sáu, 22/03/2019 10:12

Thời gian qua, có 155 đơn vị, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố chấp hành việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Đối thoại định kỳ với công nhân lao động.

Đối thoại với đại diện người lao động tại một doanh nghiệp

Trong đó, 100% các đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, 99,35% các doanh nghiệp tổ chức Đối thoại định kỳ. Qua các kỳ hội nghị và đối thoại, đã có 4.830 ý kiến, kiến nghị của người lao động được doanh nghiệp, các cơ quan chuyên môn, tổ chức công đoàn các cấp giải đáp trực tiếp.

Nội dung các ý kiến, kiến nghị chủ yếu là những vấn đề bức thiết như tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, ổn định thu nhập, đặc biệt là điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, tiền thưởng tết, phụ cấp, ăn ca, độc hại, thâm niên, chuyên cần, xăng xe, cải thiện đời sống tinh thần, điều kiện làm việc…

Bên cạnh đó, người lao động cũng đóng góp ý kiến để giảm bớt tính hình thức trong việc tổ chức hội nghị, đối thoại và đạt hiệu quả cao trong việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động.

KO

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Gần 5.000 ý kiến, kiến nghị của người lao động được giải đáp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác