Print Thứ Tư, 27/07/2022 08:55 Gốc

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 25/7, toàn ngành đã xác nhận gần 2,7 triệu hồ sơ để người lao động (NLĐ) nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Chính phủ.

Cụ thể, đối với NLĐ đang làm việc trong DN, BHXH các địa phương đã xác nhận hồ sơ do 32.980 đơn vị gửi đến với số lượng 2.543.345 NLĐ; còn đối với NLĐ quay trở lại thị trường lao động, BHXH các địa phương đã xác nhận cho 9.634 đơn vị với 151.848 NLĐ. Như vậy, tổng cộng đến nay, cả nước có gần 2,7 triệu NLĐ được xác nhận đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà.

Cả nước có gần 2,7 triệu NLĐ được xác nhận đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà.

Về tiến độ thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tính đến ngày 19-7, cả nước đã có 51 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp (DN), NLĐ nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trong đó, UBND cấp huyện đã tiếp nhận hồ sơ của 21.792 DN với 1.075.561 NLĐ, kinh phí đề nghị hỗ trợ gần 669,5 tỷ đồng; có 42 tỉnh, thành đã thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 8.770 DN với 670.259 NLĐ và kinh phí hỗ trợ gần 448 tỷ đồng; có 24 tỉnh, thành đã giải ngân chi hỗ trợ cho 3.391 DN với 252.560 NLĐ và kinh phí hỗ trợ hơn 150,8 tỷ đồng.

Cụ thể: Đối với NLĐ đang làm việc trong DN, UBND cấp huyện đã tiếp nhận hồ sơ của 17.931 DN với 1.034.773 NLĐ và kinh phí hỗ trợ gần 626,8 tỷ đồng. Trong đó, đã thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 7.130 DN với 649.672 NLĐ và kinh phí hỗ trợ gần 426,1 tỷ đồng; đã giải ngân chi hỗ trợ cho 2.902 DN với 248.517 NLĐ và kinh phí hơn 146,6 tỷ đồng.

Đối với NLĐ quay trở lại thị trường lao động, UBND cấp huyện đã tiếp nhận hồ sơ của 3.861 DN với 40.788 NLĐ và kinh phí hơn 42,7 tỷ đồng. Trong đó, đã thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 1.640 DN với 20.587 NLĐ và kinh phí gần 21,9 tỷ đồng; đã giải ngân chi hỗ trợ cho 489 DN với 4.043 NLĐ và kinh phí 4,2 tỷ đồng.

TB

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Gần 2,7 triệu người lao động được xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác