Print Thứ Ba, 27/10/2020 09:41 Gốc

Sáng 27/10, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng các văn bản pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao. Tham dự lớp tập huấn có gần 260 học viên là công chức viên chức các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Văn hóa Thông tin các quận huyện; công chức văn hóa xã hội các xã, phường, thị trấn thuộc 14 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Lê Thanh Liêm – Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin đến các học viên những nội dung trong lĩnh vực văn hóa gia đình, trong đó có Luật Thư viện năm 2019; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Nghị định 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Nghị định số 24/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại rượu bia; Thông tư số 03/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật cổ vật…

Các cán bộ, công chức, viên chức tham dự tập huấn.

Trong lĩnh vực Thể thao, các học viên được cung cấp thông tin về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018; Nghị định số 36/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.

Đồng chí Lê Thanh Liêm, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp thông tin cho các học viên.

Lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa Thể thao; góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Gần 260 cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng các văn bản pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác