Print Thứ Sáu, 05/03/2021 18:30 Gốc

Trong tháng 1 và 2-2021, có 2.380 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng, với tổng số kinh phí hơn 44,96 tỷ đồng, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân gần 3,478 triệu đồng/người/tháng.

Người lao động đến làm thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố.

Trong đó, 1.777 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 3 đến 6 tháng; 603 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 7 đến 12 tháng. Qua thống kê các trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp cho thấy, độ tuổi thất nghiệp nhiều nhất từ 25 đến 40 tuổi, bao gồm cả nam và nữ, với tổng số 1.645 người, chiếm 2/3 số người hưởng trợ cấp thất nghiệp; độ tuổi trên 40 tuổi với 354 người./.

Người lao động đến làm thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố.

Tin: Đức Anh. Ảnh: Xuân Phú.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Gần 2.400 người hưởng trợ cấp thất nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác