Print Thứ Năm, 28/02/2019 09:37

Trong tháng 1, toàn thành phố chi BHXH, BH thất nghiệp với số tiền 712 tỷ đồng cho 172.476 lượt người, tăng gần 73 tỷ đồng (11,4%) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chi từ nguồn ngân sách Nhà nước 183,176 tỷ đồng cho 62.690 lượt người. Chi từ nguồn quỹ BHXH 510 tỷ đồng cho 103.060 lượt người (chi từ quỹ hưu trí, tử tuất 431,109 tỷ đồng, chi từ quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp 4,646 tỷ đồng, chi ốm đau thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe 74,170 tỷ đồng. Chi trợ cấp BH thất nghiệp gần 19 tỷ đồng cho 6.726 người.

Cũng trong tháng 1, chi phí KCB BHYT phát sinh tại cơ sở KCB là 138,191 tỷ đồng cho 173.430 lượt người. Trong đó chi trực tiếp cho đối tượng 78 triệu đồng cho 24 người; chi nội trú 108 tỷ đồng với 32.501 lượt người, chi ngoại trú 30,1 tỷ đồng cho 140.907 lượt người.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Gần 19 tỷ đồng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong tháng 1
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác