Print Thứ Năm, 16/05/2019 10:07

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, trên địa bàn thành phố đã có 47 chủ tàu đước phê duyệt cho vay với tổng số tiền cam kết cho vay là 696,33 tỷ đồng.

Các Ngân hàng thương mại đã giải ngân cho 47 chủ tàu, hiện toàn bộ 47 tàu đã hoàn thiện và đi vào hoạt động, bước đầu có hiệu quả theo phương án được phê duyệt. Tính đến ngày 30-4, dư nợ cho vay vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67 đạt 668,75 tỷ đồng, tăng 49,83% so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng tính đến ngày 30-4, dư nợ cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố đạt 2.798 tỷ đồng với 127.780 khách hàng còn dư nợ, tăng 8,62% so với cùng kỳ năm 2018.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Gần 128.000 đối tượng chính sách được tiếp cận vốn tín dụng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác