Print Thứ Sáu, 25/06/2021 22:00 Gốc

Ngày 25/6, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII cuả Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Hội nghị được kết nối đến 56 điểm cầu tại các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ Đoàn chủ chốt toàn thành phố.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thành đoàn Hải Phòng.

Tại Hội nghị, cán bộ Đoàn chủ chốt thành phố được truyền đạt 4 Chuyên đề: Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Công tác giáo dục của Đoàn, công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác quốc tế thanh niên và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Hội nghị được kết nối đến 56 điểm cầu tại các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc.

Hội nghị cũng trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, triển khai thực hiện các phong trào thực tiễn tại cơ sở để kịp thời có những điều chỉnh trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Thành đoàn đề nghị sau Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết, các Quận, Huyện đoàn và Đoàn trực thuộc cụ thể hóa Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành đoàn bằng các chương trình hành động cụ thể. Đồng thời, tổ chức học tập, quán triệt đến Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Bí thư chi đoàn, cán bộ chuyên trách đoàn cấp huyện, riêng với đối tượng thanh niên thì việc tuyên truyền, học tập cần được thực hiện thường xuyên, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Cùng với việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị cụ thể hóa thông qua chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các cơ chế, chính sách, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội xây dựng các chương trình phối hợp công tác làm cơ sở cho việc thực hiện các nội dung công tác.

Đồng chí Bí thư Thành đoàn cũng đề nghị các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc cần kết hợp học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết với thảo luận thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm dành thời gian thảo luận và thông qua chương trình hành động. Chương trình hành động cần được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành đoàn. Đặc biệt gắn với việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên và nhiệm vụ xây dựng, phát triển thành phố. Việc xây dựng chương trình hành động là khâu ưu tiên và phải được thể hiện từ khâu xây dựng, thảo luận, quán triệt đến tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Gần 1.000 cán bộ Đoàn chủ chốt thành phố tham gia Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác