Print Thứ Ba, 09/07/2024 09:25 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 148/KH-UBND về việc duy trì, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) thành phố Hải Phòng năm 2024.

Kế hoạch nhằm cải thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung của Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAPI trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2024; duy trì và nâng cao những nội dung của Chỉ số PAR Index đã đạt được kết quả và điểm số tốt. Phấn đấu năm 2024, Chỉ số PAR Index tiếp tục duy trì đạt kết quả cao; Chỉ số SIPAS đạt trên 90%, xếp trong nhóm tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; Chỉ số PAPI được cải thiện và xếp trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất.

Năm 2023, Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của thành phố tiếp tục duy trì xếp hạng vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố với kết quả đạt 91,87 điểm (tăng 1,78 điểm so với năm 2022); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của thành phố xếp hạng vị trí thứ 5/63 tỉnh, thành phố với kết quả đạt 88,90% (tăng 5,02% so với năm 2022). Tuy nhiên, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố hiện chỉ đạt 42,1143/80 điểm (giảm 1,4892 điểm so với năm 2022) và xếp vị trí thứ 2 trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình thấp (giảm thứ hạng so với năm 2022).

Để tiếp tục duy trì, nâng cao Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS và cải thiện Chỉ số PAPI của thành phố trong năm 2024, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, địa phương, các cơ quan chủ trì các nội dung lĩnh vực được phân công, đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến việc xác định Chỉ số PAR Index của thành phố; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo.

Có biện pháp khắc phục tồn tại hạn chế theo các chỉ số và tập trung cao tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ để duy trì, cải thiện Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAPI thành phố Hải Phòng năm 2024. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; huy động sự tham gia vào cuộc của các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai xác định Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAPI./.

Cẩm Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Duy trì, cải thiện cải cách hành chính, hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác