Print Thứ Sáu, 11/12/2020 16:00 Gốc

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tổ chức chạy tàu tăng cường các chặng Hà Nội – Vinh, Hà Nội – Đồng Hới dịp Tết Dương lịch 2021, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng của người dân.

Cụ thể, tuyến Hà Nội – Vinh ngày 31/12/2020 tổ chức chạy tàu NA3 xuất phát lúc 23 giờ 5 phút và tàu NA7 xuất phát lúc 23 giờ 15 phút tại ga Hà Nội. Tàu NA3 đến ga Vinh lúc 6 giờ 14 phút, tàu NA7 đến lúc 6 giờ 40 phút.

Chiều Vinh – Hà Nội ngày 3/1/2021 tổ chức chạy tàu NA4 xuất phát lúc 21 giờ 10 phút và tàu SE36 xuất phát lúc 13 giờ 5 phút tại ga Vinh. Tàu NA4 đến Hà Nội lúc 4 giờ, tàu SE36 đến lúc 19 giờ 52 phút.

Đường sắt tăng cường hàng loạt chặng tàu khách phục vụ Tết Dương lịch.

Tuyến Hà Nội – Đồng Hới ngày 31/12/2020 tổ chức chạy tàu SE17 lúc 20 giờ 20 phút tại Hà Nội, đến Đồng Hới lúc 7 giờ. Chiều Đồng Hới – Hà Nội ngày 3/1/2021 tổ chức chạy tàu QB2 xuất phát lúc 17 giờ tại ga Đồng Hới, đến Hà Nội lúc 4 giờ 25 phút.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng cho biết, từ tháng 12/2020 sẽ tổ chức chạy tăng tần suất tàu trên một số tuyến phía Bắc. Tuyến Hà Nội – Hải Phòng từ ngày 14/12/2020 sẽ tổ chức chạy hàng ngày đôi tàu HP1/HP2 Hà Nội – Hải Phòng và ngược lại, thay vì chỉ chạy các ngày cuối tuần như hiện nay.

Như vậy trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng hàng ngày sẽ chạy thường xuyên 4 đôi tàu HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/LP6, LP7/LP8. Cũng trên tuyến này, tổ chức chạy thêm đoàn tàu HD2 giữa Hải Dương và Hà Nội vào Chủ nhật hàng tuần các ngày 13, 20, 27/12/2020. Tàu HD2 xuất phát tại ga Hải Dương lúc 16 giờ 25 phút và đến ga Hà Nội lúc 18 giờ 5 phút. Tuyến Hà Nội – Yên Bái, từ 12/12/2020, chạy thêm đôi tàu YB3/YB4 các ngày thứ 7, Chủ nhật trong tháng 12/2020. Tàu YB3 xuất phát ga Hà Nội lúc 6 giờ 10 phút, đến Yên Bái lúc 10 giờ 50 phút; tàu YB4 xuất phát ga Yên Bái lúc 14 giờ 45 phút, đến ga Hà Nội lúc 19 giờ 50 phút.

Ở khu vực phía Nam, sẽ tăng tàu từ TP Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn, Đà Nẵng và ngược lại cùng nhiều tàu khu đoạn khác tuyến Bắc – Nam. Tuyến TP Hồ Chí Minh – Quy Nhơn, chạy tàu SQN2 ngày 30, 31/12/2020, xuất phát ga Sài Gòn lúc 18 giờ 20 phút, đến ga Quy Nhơn lúc 8 giờ 6 phút. Tàu SQN1 chạy các ngày 2, 3/1/2021, xuất phát ga Quy Nhơn lúc 13 giờ 10 phút, đến ga Sài Gòn lúc 4 giờ 7 phút.

Tuyến TP Hồ Chí Minh – Đà Nẵng chạy tàu SE28 ngày 31/12/2020, xuất phát ga Sài Gòn lúc 14 giờ 30 phút, đến ga Đà Nẵng lúc 9 giờ 28 phút. Tàu SE27 chạy ngày 3/1/2021, xuất phát ga Đà Nẵng lúc 8 giờ 2 phút, đến ga Sài Gòn lúc 3 giờ 25 phút. Tuyến Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn, trong các ngày từ ngày 30/12/2020 đến ngày 2/1/2020 chạy tàu SNT2 tại ga Sài Gòn đi Nha Trang.

Bên cạnh đó, từ ngày 31/12/2020 đến ngày 3/1/2021, chạy tàu SNT1 tại ga Nha Trang đi ga Sài Gòn. Cũng trên tuyến này chạy tàu SNT4 ngày 30, 31/12/2020 và tàu SNT6, SNT8 ngày 31/12/2020 từ ga Sài Gòn đi ga Nha Trang; chạy tàu SNT3 ngày 2/1/2021 và tàu SNT5 ngày 2, 3/1/2021 từ ga Nha Trang đi ga Sài Gòn. Tuyến Sài Gòn – Phan Thiết – Sài Gòn, chạy tàu SPT2 từ ngày 31/12/2020 đến ngày 4/1/20201, tàu SPT4 ngày 1/1/2021 tại ga Sài Gòn đi ga Phan Thiết. Chạy tàu SPT1 từ ngày 31/12/2020 đến ngày 4/1/2021, tàu SPT3 ngày 3/1/2021 tại ga Phan Thiết đi ga Sài Gòn.

Vân Sơn/Báo Tin tức

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đường sắt tăng cường hàng loạt chặng tàu khách phục vụ Tết Dương lịch
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác