Print Chủ Nhật, 06/09/2020 15:54 Gốc

Thực hiện Văn bản số 1273/TB-TU ngày 31/8/2020 thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tại Văn bản số 5608/UBND-VX ngày 6/9/2020, UBND thành phố có chỉ đạo như sau:

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Văn bản số 1273-TB/TU ngày 31/8/2020 và của UBND thành phố tại Văn bản số 5510/UBND-VX ngày 31/8/2020.

Ảnh minh họa: Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành của thành phố tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Từ ngày 7/9/2020, dừng hoạt động các Chốt Kiểm soát dịch bênh COVID-19 liên ngành thành phố tai các cửa ngõ ra vào thành phố. Mở lại các đường mòn, lối tắt, đò ngang kết nối với tỉnh Hải Dương.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Dừng hoạt động các Chốt Kiểm soát dịch liên ngành tai các cửa ngõ ra vào thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác