Print Thứ Hai, 30/03/2020 09:45 Gốc

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và Việt Nam; Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh đặc biệt là những nơi tập trung đông người, nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn.

Ngày 27/3/2020, UBND thành phố đã có Văn bản số 2244/UBND-VX yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp chính quyền và doanh nghiệp hạn chế cán bộ, công chức, người lao động đến cơ quan làm việc; tăng cường làm việc qua mạng, qua điện thoại; chỉ đến cơ quan giải quyết các công việc liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các việc cấp bách khác.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn chỉ đạo các bộ phận trực thuộc:

– Dừng ngay việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đối với công dân cho đến hết ngày 15/4/2020 (trừ các trường hợp đặc biệt, cấp bách do Thủ trưởng các cơ quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn xem xét, quyết định).

– Dừng tiếp công dân theo quy định đến hết ngày 15/4/2020.

– Không làm việc với người đến cơ quan không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

– Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố tại Văn bản số 2244/UBND-VX ngày 27/3/2020.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công dân và hạn chế người làm việc trong các cơ quan đơn vi trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác