Print Thứ Năm, 01/10/2020 11:58 Gốc

Theo Quyết định số 2740/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2020 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lễ hội Bơi Trải Đền, Chùa Ngọ Dương-xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đưa Lễ hội Bơi Trải Đền, Chùa Ngọ Dương vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác