Print Thứ Hai, 13/03/2023 16:35 Gốc

Chiều 13/3, UBND quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đồng chí Dương Đức Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, các phường thuộc quận và các tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân trên địa bàn quận.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng qua thực hiện các quy định của Luật Đất đai năm 2013, bên cạnh những ưu điểm thì Luật Đất đai đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai, đồng thời bổ sung các chính sách mới để điều chỉnh một số nội dung phát sinh trong thực tiễn là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu đề nghị trong Luật Đất đai (sửa đổi) lần này, cần quy định cụ thể, chi tiết việc nguyên tắc định giá, như việc thu hồi đất là để xây dựng các công trình, dự án nhằm phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, phải khác với việc thu hồi đất để chuyển đổi mục đích, giao cho các nhà đầu tư nhằm phát triển quỹ đất để kinh doanh thu lợi từ thị trường bất động sản.

Các đại biểu nêu ý kiến tại Hội nghị.
Các đại biểu nêu ý kiến tại Hội nghị.

Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định về khung giá đất sẽ được bỏ, đại biểu Nhân dân đánh giá đây là điểm đổi mới căn bản của dự thảo Luật lần này, nhằm xóa bỏ cơ chế quản lý đất theo hành chính áp đặt sang xây dựng bảng giá đất sát với giá trị thị trường. Tuy nhiên cần phải làm rõ phương pháp căn cứ, xác định giá đất sát với thị trường. Cần bổ sung thêm nguyên tắc định giá đất theo hướng đảm bảo tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, trung thực khách quan của kết quả định giá đất giữa cơ quan định giá, cơ quan thẩm định và cơ quan quyết định giá.

Tại Khoản 2 điều 89, đại biểu Nhân dân cho rằng, đây là lần đầu tiên nguyên tắc “phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điêu kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” được đề xuất trong Luật, thể hiện sự nỗ lực của Nhà nước khi cam kết trách nhiệm đảm bảo quyền và lợi ích cho người có đất bị thu hồi. Vì vậy, dự thảo cần thể chế hóa và làm rõ thế nào là bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; quy định cụ thể tiêu chí để định lượng, xác định rõ cơ chế quy định việc hướng dẫn, đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm thẩm định, giám sát liên quan đến vấn đề này, nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả và khả thi trong thực tiễn. Đồng thời, cần quan tâm đến vấn đề đào tạo nghề để người dân có nghề nghiệp ổn định, để có nơi ở mới tốt hơn…

Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân tham gia hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị được UBND quận Hồng Bàng tiếp thu gửi cơ quan chức năng xem xét và tổng hợp.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần thể chế hóa và làm rõ thế nào là bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác