Print Thứ Ba, 29/01/2019 09:15

Thời gian qua, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh thành phố Hải Phòng cùng với các tổ chức Hội nhận ủy thác vẫn duy trì và thực hiện tốt các nội dung ủy thác. Tính đến hết năm 2018, dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội đạt gần 2.670 tỷ đồng, chiếm 99,7% tổng dư nợ cho vay cả chi nhánh với 102.800 hộ vay thông qua 2.760 tổ tiết kiệm và vay vốn tại 220 điểm giao dịch xã, phường, thị trấn và huyện đảo.

Cụ thể, dư nợ cho vay qua Hội phụ nữ đạt 1.255 tỷ đồng với 47.408 hộ vay, chiếm 47%. Dư nợ cho vay qua Hội Nông dân đạt 782 tỷ đồng với 30.587 hộ vay, chiếm 29,3%. Dư nợ cho vay qua Hội Cựu chiến binh đạt 418 tỷ đồng với 16.368 hộ vay, chiếm 15,67%. Dư nợ cho vay qua Đoàn thanh niên đạt 211,284 tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng dư nợ.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội đạt gần 2.670 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác