Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:25

Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố, tính đến nay, tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế ước đạt 110.457 tỷ đồng, tăng 16,68% so với cùng kỳ năm 2017, tăng 11,59% so với cuối năm 2017.

Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 14.690 tỷ đồng, tăng 13,14% so với cùng kỳ năm 2017. Cho vay phục vụ sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 37.900 tỷ đồng, tăng 17,81%.

Cho vay thực hiện phương án, dự án sản xuất – kinh doanh hàng xuất khẩu 2.650 tỷ đồng, tăng 25,83%. Cho vay phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ dư nợ đạt 920 tỷ đồng.          

Cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ ước đạt 28 tỷ đồng.

Bùi Hạnh – An ninh Hải Phòng 27/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 14.690 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác