Print Thứ Năm, 28/11/2019 11:15 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và thành phố, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Phòng đã ban hành Công văn số 237/HAP-TH&KSNB triển khai hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi.

Các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn đã chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do dịch tả lợn Châu Phi gây ra để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Kết quả tính đến hết quý III, dư nợ cho vay ngành chăn nuôi lợn trên địa bàn đạt 621,87 tỷ đồng. Trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn là 121,49 tỷ đồng, dư nợ cho vay trung – dài hạn 500,38 tỷ đồng. Dư nợ bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi 52,63 tỷ đồng, bằng 8,46% tổng dư nợ cho vay chăn nuôi lợn. Dư nợ được hỗ trợ là 11,8 tỷ đồng.

Bùi Hạnh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Dư nợ cho vay chăn nuôi lợn đạt 621,87 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác