Print Thứ Sáu, 17/05/2019 11:32

UBND thành phố vừa đồng ý về chủ trương theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020.

Theo đó, trên cơ sở số học sinh lớp 9 và số trường trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến kế hoạch phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 – 2020 cho các trường THPT trên địa bàn thành phố là 45 học sinh/lớp.

Đối với Kế hoạch tuyển sinh khối ngoài công lập, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc đảm bảo điều kiện tuyển sinh của các trường ngoài công lập theo quy định; kiên quyết không phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trường không đủ điều kiện tuyển sinh.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Năm học 2019 – 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 toàn thành phố là: 359 lớp với 15.985 học sinh (chiếm tỷ lệ 75%) với trường công lập; 118 lớp với 5.328 học sinh (chiếm tỷ lệ 25%) với trường ngoài công lập.

Tô Thành

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 – 2020 là 45 học sinh/lớp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác