Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:55

“Các quận, huyện báo cáo sơ bộ kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn quốc gia và chuẩn nghèo, cận nghèo thành phố dự kiến trên địa bàn về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 10-11-2018 để tổng hợp kết quả sơ bộ, báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 15-11-2018”. Đây là một trong các nội dung của Kế hoạch số 215 do UBND thành phố ban hành ngày 26-9 về “Điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2018 theo chuẩn nghèo quốc gia và chuẩn nghèo thành phố dự kiến giai đoạn 2018-2020”.

Theo tiêu chí chuẩn nghèo quốc gia, hộ nghèo ở khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700 nghìn đồng đến 1 triệu đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên (gọi là chỉ số). Hộ nghèo ở khu vực thành thị có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900 nghìn đồng đến 1,3 triệu đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số trở lên. Đối với hộ cận nghèo khu vực nông thôn, có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700 nghìn đồng đến 1 triệu đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số. Ở khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900 nghìn đồng đến 1,3 triệu đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số. Hộ có mức sống trung bình khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng. Hộ có mức sống trung bình thành thị có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1,3 triệu đồng đến 1,95 triệu đồng.

 

Theo tiêu chí chuẩn nghèo thành phố dự kiến, giai đoạn 2018-2020 sẽ cao hơn mức chuẩn nghèo quốc gia. Cụ thể: hộ nghèo khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 1,1 triệu đồng trở xuống, hoặc trên 1,1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số trở lên. Hộ nghèo thành thị: có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 1,4 triệu đồng trở xuống, hoặc trên 1,4 triệu đồng đến 1,95 triệu đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số trở lên. Hộ cận nghèo khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1,1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số. Hộ cận nghèo thành thị có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1,4 triệu đồng đến 1,95 triệu đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số. Hộ có mức sống trung bình nông thôn có thu nhập đầu người/tháng trên 1,5 triệu đồng đến 2,1 triệu đồng; khu vực thành thị là trên 1,95 triệu đồng đến 2,7 triệu đồng.

Báo Hải Phòng 02/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Dự kiến mức chuẩn nghèo thành phố cao hơn mức chuẩn của quốc gia
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác