Print Thứ Sáu, 26/04/2019 09:48

Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP), cùng với việc tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện chương trình và thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố, huyện; chỉ đạo các địa phương lựa chọn sản phẩm đặc thù, có thế mạnh thực hiện hỗ trợ phát triển thành sản phẩm OCOP, năm 2019, Sở NN&PTNT, xác định một số nội dung triển khai chương trình trọng tâm như sau:

Sản phẩm OCOP Hải Phòng tham gia diễn đàn Quốc tế kết nối mạng lưới toàn cầu Mỗi xã một sản phẩm tại TP Hồ Chí Minh

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chương trình OCOP, các cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước; đánh giá, xếp hạng sản phẩm; đăng ký ý tưởng sản phẩm; tập huấn về xây dựng, triển khai phương án kinh doanh sản phẩm; hỗ trợ phát triển sản phẩm theo chính sách 6, Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND (hỗ trợ về đổi mới công nghệ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm; thiết kế, đổi mới nhãn mác, bao bì sản phẩm; xúc tiến thương hiệu, quản bá, liên kết tiêu thụ sản phẩm).

Sản phẩm OCOP Hải Phòng tham gia diễn đàn Quốc tế kết nối mạng lưới toàn cầu Mỗi xã một sản phẩm tại TP Hồ Chí Minh

Cùng với đó, Sở sẽ tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm theo Bộ tiêu chí do Bộ NN&PTNT ban hành; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm thực hiện chương trình OCOP tại các tỉnh bạn…

Tổng kinh phí dự kiến cho việc triển khai chương trình OCOP là 20,1 tỷ đồng. Sở NN&PTNT phối hợp với các sở: Công thương, TT&TT, Du lịch, KH&ĐT, KH&CN, Liên minh HTX & Doanh nghiệp thành phố và địa phương triển khai các phần việc trên.

KC

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Dự kiến dành 20,1 tỷ đồng triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác