Print Thứ Hai, 24/06/2024 09:20 Gốc

Dự kiến Bảng lương của công chức từ ngày 1/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất với phương án chưa thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, thay vào đó sẽ tăng lương cơ sở khoảng 30%, từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2024.

Vậy, sau ngày 1/7, tiền lương của công chức sẽ là bao nhiêu?

Chi tiết dự kiến Bảng lương của công chức từ 1/7/2024

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Dự kiến Bảng lương công chức từ 1/7/2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác