Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:34

Thông tin từ UBND quận Đồ Sơn cho biết, hội đồng bồi thường GPMB quận Đồ Sơn vừa phê duyệt phương án bồi thường, GPMB đợt 5 đối với Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn quận Đồ Sơn.

Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn quận Đồ Sơn đang được các nhà thầu triển khai thi công

Theo đó, 10 hộ thuộc địa bàn phường Minh Đức sẽ được nhận bồi thường hơn 8,6 tỷ đồng. Tổng diện tích đất thu hồi là 5.534 m2, trong đó, có 1.300 m2 đất ở, 3.296 m2 đất lúa, 120 m2 đất vườn tạp, 817 m2 đất công ích và nuôi trồng thủy sản.

Trước đó, qua công tác vận động, tuyên truyền, 246/286 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên địa bàn phường Minh Đức đã đồng thuận với phương án bồi thường của Nhà nước. Trường hợp 40 hộ chưa đồng thuận với giá bồi thường, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động và giải thích, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện toàn Dự án.


NP – An ninh Hải Phòng 10/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua quận Đồ Sơn: Phê duyệt phương án bồi thường, GPMB đợt 5
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác