Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:53

Sáng 16-3, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn HP giai đoạn 1.

Sau khi nghe ý kiến các sở, ngành chức năng và đơn vị tư vấn dự án, đồng chí Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh, thành phố khắc phục khó khăn ở mức cao nhất, thực hiện dự án theo đúng cam kết quốc tế, phát huy hiệu quả giá trị của dự án trong phát triển kinh tế xã hội Hải Phòng.

Trước thực trạng thi công dự án chậm tiến độ, đồng chí Nguyễn Xuân Bình yêu cầu các sở, ngành, đơn vị chức năng rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện dự án báo cáo UBND thành phố trước ngày 23-3. Trong đó, rà soát khối lượng công việc của từng gói thầu làm căn cứ xây dựng phương án triển khai tiếp trong giai đoạn tới nếu được gia hạn hiệp định vay vốn ODA. Xây dựng phương án trong trường hợp không được gia hạn hiệp định. Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, kiểm tra lại các thủ tục bảo đảm giải ngân tuân thủ pháp luật và quy định, quy chế của thành phố. Các trường hợp gia hạn hợp đồng, Ban quản lý dự án rà soát lại từng hạng mục, xây dựng danh mục phân bổ nguồn vốn theo hướng ưu tiên các hạng mục cần thiết triển khai trước, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn của thành phố và vốn vay theo cam kết quốc tế.

Đến nay, Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn hoàn thành thi công gói thầu A1 xây dựng 3 tuyến nước thải dẫn đến nhà máy xử lý chất thải rắn. Các gói thầu khác hoàn thành từ 46% đến 95% khối lượng công việc. Công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành ở các quận Ngô Quyền, Lê Chân; đang đẩy nhanh tiến độ ở huyện Thủy Nguyên. Khó khăn hiện nay là thiếu nguồn vốn triển khai khi hiệp định vay vốn ODA chưa được gia hạn.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Rà soát, đánh giá toàn diện tiến độ trước 23-3
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác