Print Thứ Tư, 17/04/2019 16:52

Các địa phương tích cực tuyên truyền vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành công tác GPMB trong tháng 4/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến đã chỉ đạo như vậy tại cuộc họp với các ngành, địa phương và đơn vị nghe báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 09km trên địạ bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác công tư PPP, chiều 17/4.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến nghe đại diện lãnh đạo địa phương nơi dự án đi qua báo cáo về công tác GPMB .

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, đến thời điểm này công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã phê duyêt được 1.416/1.523 hộ (đạt 92,9%); trong đó đã chi trả bồi thường cho 1.353/1.523 hộ với diện tích phê duyệt 902.753,6/1.020.664 m (đạt 88,5%).

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã ban hành 16 quyết định phê duyệt cho 644/690 hộ gia đình và tổ chức với tổng diện tích đất thu hồi là 34,49 ha đất. trong đó, đã chi trả và bàn giao được 529/690 hộ với diện tích 30,27/37,58 ha (đạt 80,55%).

Hiện, nhà đầu tư đã trình và phê duyệt quy chế, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà thầu các gói thầu, thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; tiếp nhận và lập ranh giới bảo vệ mặt bằng trên thực địa phần mặt bằng do địa phương bàn giao.

Đối với thi công xây dựng cầu Văn Úc, nhà thầu đã hoàn thành cọc khoan nhồi 14/52 mố trụ, đang thi công trụ T18, T19, T24; thi công 10/52 thân, mố trụ; hoàn thành 9/240 phiến dầm Super T… Việc thi công cầu Thái Bình, phía huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đang thực hiện công tác chuẩn bị, huy động máy móc thiết bị để thi công trong tháng 4/2019.

Kết luận chỉ đạo tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến đề nghị các Sở, ban ngành cùng với Chủ đầu tư và các địa phương liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB, tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh và vướng mắc, cụ thể, huyện Kiến Thụy còn 36 hộ diện tích đất tương đương 1,1ha chưa GPMB; trong đó có 11 hộ có nhu cầu tái định cư; quận Đồ Sơn có 24 hộ đủ điều kiện tái định cư, trong đó có 10 hộ yêu cầu được tái định cư bằng đất, 9 hộ đã nhận tiền tái định cư và 3 hộ đang cân nhắc giữa việc nhận tiền hay đề nghị nhận đất. Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyên truyền, thuyết phục nhân dân tái định cư bằng tiền, trong trường hợp các hộ dân không chấp nhận tái định cư bằng tiền, Chủ đầu tư và UBND các quận, huyện chủ động nghiên cứu bố trí đất tái định cư, lập dự án tái định cư theo quy định. Liên quan đến công tác thi công, Phó chủ tịch yêu cầu Chủ đầu tư đẩy nhanh việc ký kết hợp đồng tín dụng cho Dự án, đồng thời chỉ đạo các nhà thầu thi công xây dựng tập trung nhân lực, phương tiện thi công đẩy nhanh công tác thi công xây dựng công trình theo đúng hơp đồng BOT đã ký kết.

Minh Hảo

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển: Đang gấp rút chuẩn bị để thi công xây dựng cầu Thái Bình
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác