Print Thứ Tư, 20/02/2019 09:37

Theo UBND huyện An Dương, qua công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân, tổ chức có đất nằm trong dự án, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ đối với 3 hộ (đã được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng diện tích 5.251,6 m2 với tổng kinh phí 1.519.123.509 đồng), các hộ đã đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Mô hình nút giao Nam cầu Bính 

Huyện đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự án theo quy định. Đến ngày 16-2 huyện An Dương đã giải phóng được 9.249,7 m2 đạt 70% tổng diện tích trong chỉ giới thu hồi, trong đó đất tổ chức là 4.162,3 m2 và đất thu hồi của các hộ dân là 5.087,4 m2.

Đối với những hộ dân còn lại do còn một số vướng mắc, huyện An Dương đã tổ chức họp cùng đại diện các sở, ngành chức năng thành phố, các ngành chức năng huyện để thống nhất giải quyết một số nội dung có liên quan.

Hiện tại đối với 5 hộ còn lại, UBND huyện An Dương đã chỉ đạo các ngành phối hợp với UBND xã An Đồng tiến hành công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường hỗ trợ và thực hiện các bước theo quy định.

Để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính đoạn qua xã An Đồng, huyện An Dương phải thu hồi 13.296,4 m2 đất trong chỉ giới thu hồi của 8 hộ dân và 1 tổ chức có đất và tài sản trên đất.

TRUNG KIÊN   

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính tại xã An Đồng (An Dương):  Đã giải phóng 9.249,7 m2/13.296,4 m2
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác