Print Thứ Hai, 10/08/2020 08:43 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-BCA-C06 ngày 4/3/2020 của Bộ Công an việc triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo CATP; thời quan qua, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH – CATP (Phòng PC06) đã phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực tích cực, chủ động giúp Giám đốc CATP tham mưu UBND TP, Ban Chỉ đạo 896 thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương phối hợp thực hiện dự án.

Cán bộ Phòng PC06 tiến hành rà soát, xử lý nhân khẩu trùng thông tin để từng bước hoàn thiện CSDLDC.

Đồng thời, tham mưu Giám đốc CATP ban hành 31 văn bản phù hợp với tình hình thực tế tại Hải Phòng để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả dự án. Trọng tâm là tập trung rà soát, đối sánh, kiểm tra, phúc tra thông tin công dân trên hệ thống để kịp thời thu thập, cập nhật, chỉnh sửa bổ sung thông tin dân cư bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác trước khi kết nối vào CSDLGQ về DC theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Đến nay, CATP đã chỉ đạo tập huấn nghiệp vụ cho 1.115 CBCS đang trực tiếp làm công tác xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư các cấp; phối hợp Cục C06 – Bộ Công an tổ chức thành công 2 lớp tập huấn cho 756 CBCS là Chỉ huy Công an xã, phường, thị trấn; lực lượng CSKV, Công an xã về nghiệp vụ CSDLQG về DC, phục vụ hiệu quả dự án CSDLQG về DC tại địa phương.

Ngoài ra, CATP đã chủ động tham mưu UBND TP chỉ đạo các Sở, ban, ngành, cơ quan thông tin, báo chí tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến việc thu thập, cập nhập, chỉnh sửa CSDLQG về DC. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong toàn lực lượng CATP nói riêng; các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân thành phố nói chung về tầm quan trọng, tính cấp bách của việc triển khai dự án để phối hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả dự án, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư và phục vụ nhân dân được ngày một tốt hơn.

Đặc biệt, trước đó, CATP đã tăng cường 450 CBCS công an chính quy về bố trí công tác tại 141/141 xã; bảo đảm mỗi xã có ít nhất 3 cán bộ công an chính quy để kịp thời tăng cường nhân lực thực hiện dự án tại cơ sở.

Công an các địa phương làm tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư.

Theo tổng hợp mới nhất của Phòng Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, đến nay, công an các địa phương đã tiến hành thu thập thông tin dân cư của 2.235.077 nhân khẩu. Trong đó, có 2.148.371 nhân khẩu thường trú, đảm bảo 100% nhân khẩu thường trú có mặt tại địa phương đã thu thập thông tin. Hiện, Công an các địa phương đang tập trung kiểm tra, phúc tra, thu thập thông tin để cập nhật, chỉnh sửa đối với nhân khẩu vắng mặt tại địa phương đã được thu thập và nhập liệu vào hệ thống từ năm 2014.

Trong công tác rà soát, kiểm tra, đối sánh thông tin, đã có 1.826.108/2.148.371 nhân khẩu thường trú (đạt tỷ lệ 85%) được cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra, phúc tra thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu dân cư (CSDLDC) thành phố. Trong đó, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin dân cư là: 118.449 nhân khẩu. Còn lại 15% nhân khẩu chưa được kiểm tra, phúc tra.

Ngoài ra, đối với 11.918 nhân khẩu bị trùng thông tin, CATP đã tiến xử lý, giải quyết: 6.125 trường hợp, đạt 51,4%. Theo kế hoạch, đến 30-8-2020 sẽ xử lý, giải quyết dứt điểm số nhân khẩu trên.

Hiện, đơn vị tiếp tục đôn đốc công an các địa phương thực hiện quyết liệt dự án, và chuẩn bị tổ chức ký cam kết về chất lượng dữ liệu tại công an các cấp.

Khánh Chi

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư: 85% nhân khẩu thường trú được kiểm tra, phúc tra về thông tin công dân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác