Print Thứ Hai, 10/10/2022 06:30 Gốc

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc điều kiện hưởng lương hưu sau quá trình tham gia bảo hiểm xã hội.

Bạn đọc Nguyễn Mai hỏi: Tôi là lao động nữ, năm nay tôi 37 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội được 10 năm. Xin hỏi, tôi muốn đóng luôn 1 lần 10 năm để đủ thời gian 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì có được nhận lương hưu hàng tháng ngay không?

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho hay, để được hưởng lương hưu, theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải có đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội đồng thời đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc, theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trường hợp người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 6 tháng, người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu.

Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng như sau:

Đóng hàng tháng; Đóng 3 tháng/lần; Đóng 6 tháng/lần; Đóng 12 tháng/lần;

Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

Đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng).

Như vậy, trường hợp của bạn hiện nay mới 37 tuổi, chưa đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định (nữ 55 tuổi + 8 tháng) vì vậy bạn có thể lựa chọn phương thức đóng một lần 5 năm cho những năm về sau.

Anh Thư

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đóng một lần đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác