Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:51

Chia sẻ và đồng hành với những khó khăn, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch, sát với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp tiếp tục là những giải pháp được quận Dương Kinh đề ra trong năm 2018, nhằm phát huy sức mạnh và khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong quá trình kinh tế – xã hội của địa phương.

Đồng chí Lê Lương, Chủ tịch UBND quận Dương Kinh tặng Giấy khen các doanh nghiệp tiêu biểu

Từ khi thành lập đến nay, trong 10 năm qua, số doanh nghiệp trên địa bàn quận Dương Kinh tăng từ 58 đến nay là 415 doanh nghiệp, trong đó 32 doanh nghiệp FDI.

Các doanh nghiệp hoạt động ổn định trên tất cả các lĩnh vực, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động, đóng góp hiệu quả vào ngân sách nhà nước.

Đến nay, thu ngân sách trên địa bàn quận tăng gấp 5 lần so với những ngày đầu thành lập. Sự phát triển của các doanh nghiệp góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá trong nhóm ngành: thương mại dịch vụ, công nghiệp xây dựng.

Năm 2018, để tiếp tục phát huy vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế-xã hội, quận Dương Kinh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của doanh nghiệp; tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận về tín dụng, khoa học, công nghệ.

Địa phương cũng mong muốn các doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh hiệu quả, kịp thời nắm bắt các thông tin, tận dụng tối đa các cơ hội để duy trì và nâng tầm trên trường quốc tế và khu vực, đồng thời có sự hợp tác chặt chẽ, thường xuyên với chính quyền địa phương thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

(Xuân Hạ – An ninh Hải Phòng 30/01/2018)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác