Print Thứ Sáu, 17/07/2020 18:37 Gốc

Chiều 17/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Khối Doanh nghiệp Hải Phòng khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành phiên bế mạc sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm và đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình của Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, đại hội bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XVI Đảng bộ thành phố gồm 10 đại biểu chính thức; 3 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang, Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp khóa II được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất, đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang, Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp khóa II đã được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí Lê Hữu Toản, Nguyễn Văn Thụ được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hôi cũng được nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và biểu quyết thông qua; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác