Print Thứ Sáu, 07/05/2021 16:45 Gốc

Sáng 7-5, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức công bố quyết định công nhận hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có các đồng chí: Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ (Bộ Giao thông Vận tải) và cán bộ, giảng viên Trường đại học Hàng hải Việt Nam.

Theo Quyết định số 639/QĐ-BGTVT ngày 23-4-2021 của Bộ Giao thông Vận tải, công nhận đồng chí Phạm Xuân Dương là hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giáo thông Vận tải tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tin tưởng đồng chí Phạm Xuân Dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị các đồng chí trong Hội đồng trường, tập thể lãnh đạo nhà trường tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo làm tốt một số nhiệm vụ: Rà soát, xây dựng, ban hành các văn bản quản lý theo thẩm quyền, phù hợp với quy định Luật Giáo dục đại học sửa đổi và các quy định liên quan; kiện toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; rà soát chiến lược phát triển nhà trường phù hợp với tình hình mới, phát triển mạnh mẽ các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình liên kết đào tạo quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Đồng chí Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu nhận nhiệm vụ.
Hội nghị công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.
Hội nghị công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, thành phố và Hội đồng nhà trường chúc mừng đồng chí Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.
Hội đồng nhà trường chúc mừng đồng chí Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Anh Tuấn lưu ý: Trong bối cảnh thực hiện tự chủ, nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn theo hướng hội nhập quốc tế, chủ động thu hút nguồn đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập; chú trọng nâng cao đời sống của cán bộ, giảng viên nhà trường và có cơ chế đãi ngộ, thu hút các nhà khoa học./.

TIN: HOÀNG XUÂN. ẢNH: ĐỖ HIỀN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đồng chí Phạm Xuân Dương là Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác