Print Thứ Năm, 08/12/2022 11:05 Gốc

Sáng 8/12, HĐND quận Hồng Bàng tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND quận khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND quận. Dự kỳ họp có lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố.

Quang cảnh Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND quận đã biểu quyết nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Hồng Bàng khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng do chuyển công tác.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết tại Kỳ họp.

Các đại biểu đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Đoan, Phó Bí thư Quận ủy Hồng Bàng. Đồng thời tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đồng chí Phạm Văn Đoan, Phó Bí thư Quận ủy, đại biểu HĐND quận được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và Văn phòng UBND thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch HĐND quận và đồng chí Phạm Văn Đoan, Chủ tịch UBND quận.
Lãnh đạo quận Hồng Bàng tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch HĐND quận và đồng chí Phạm Văn Đoan, Chủ tịch UBND quận.

Các đại biểu HĐND quận cũng tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Việt Hưng, Phó Bí thư Quận ủy Hồng Bàng. Đồng thời tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đồng chí Đỗ Việt Hưng, Phó Bí thư Quận ủy Hồng Bàng, đại biểu HĐND quận được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phạm Văn Đoan, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng phát biểu nhận nhiệm vụ công tác mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ công tác mới, đồng chí Phạm Văn Đoan, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cảm ơn các vị đại biểu HĐND quận đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời bày tỏ, đây là vinh dự cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận tin tưởng giao phó.

Trên cương vị công tác mới, đồng chí Chủ tịch UBND quận mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo thành phố, quận Hồng Bàng, sự quan tâm chia sẻ kinh nghiệm, động viên, khích lệ của các đồng chí nguyên lãnh đạo quận qua các thời kỳ; sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể trong quận, của các phòng, ban, ngành và đơn vị thuộc quận. Đồng chí mong muốn nhận được sự đồng tâm, nhất trí các thành viên UBND quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, lãnh đạo của chính quyền các địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn quận để chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ quận đến phường ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì sự phát triển của quận; xây dựng quận Hồng Bàng luôn là quận trung tâm đi đầu thành phố.

Đồng chí Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng phát biểu nhận nhiệm vụ công tác mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ công tác mới, đồng chí Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng cảm ơn các vị đại biểu HĐND quận đã tin tưởng, tín nhiệm và nhận thức rằng đây là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề mà HĐND quận, cùng với cử tri và Nhân dân quận giao phó. Đồng chí xin hứa với HĐND quận khoá XIX và cử tri, luôn quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà HĐND quận giao. Trong đó, căn cứ những quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn của địa phương, tiếp thu những kiến nghị của cử tri, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để bàn và quyết định những vấn đề đúng, trúng, phù hợp với thực tiễn của quận. Chủ động khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Phát huy dân chủ, tiếp tục cải tiến hình thức tiếp xúc cử tri, phong phú, đa dạng, mở rộng các đối tượng tham gia, quan tâm chất lượng. Tăng cường giám sát, đôn đốc giải quyết triệt để những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Thực hiện tốt nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân…

Năm 2022 kết thúc với nhiều thắng lợi, Đảng bộ, chính quyền quận đang xây dựng chương trình công tác, các chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp cơ bản cho năm tới. Để chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm, kỳ họp quyết định nhiều vấn đề quan trọng của năm 2023, đồng chí Chủ tịch HĐND quận đề nghị UBND quận tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn khẩn trương rà soát các nội dung trình kỳ họp; chủ động xây dựng, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết; gửi hồ sơ, tài liệu đúng thời gian quy định để các Ban của HĐND quận thẩm tra theo quy định. Giao Thường trực HĐND quận, các Ban của HĐND quận đôn đốc, tổ chức kiểm tra, khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung trước khi trình kỳ họp.

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội quận tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của Nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đồng chí Phạm Văn Đoan được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác