Print Thứ Bảy, 25/07/2020 14:40 Gốc

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, với tinh thần “Đoàn kết – kỷ cương – phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện An Dương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, công tác tổ chức đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn, phát huy được tinh thần dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa XVIII.

Đại hội đã bầu ra 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Dương khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Anh Quân – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI gồm 16 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết; thông qua ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII.

37 đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Dương khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng An Dương đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025, trở thành quận công nghiệp văn minh, hiện đại trước năm 2030”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Dương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong các ngày từ 23-25/7 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đề ra 18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 12 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá, đó là: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ và công tác cán bộ, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quản lý nguồn thu, chi ngân sách; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện các tiêu chí, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại; tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính, đảm bảo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tiếp tục nâng cao mức sống dân cư; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 90 triệu đồng/ người trở lên; đến năm 2025 toàn huyện có 15/15 xã (đạt 100%) cơ bản đạt các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện cơ bản đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng giúp huyện An Dương triển khai nhanh, cụ thể hóa và đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra, góp phần xây dựng huyện ngày càng phát triển sớm đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025, trở thành quận công nghiệp văn minh hiện đại trước năm 2030.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đồng chí Lê Anh Quân được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy An Dương nhiệm kỳ 2020-2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác