Print Thứ Tư, 10/06/2020 09:28 Gốc

Sau 3 ngày làm việc (từ ngày 7 – 9/6/2020) với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kiến Thụy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội là đồng chí Đỗ Xuân Trịnh. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV bầu Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí, bầu 2 đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy; bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Trong phiên bế mạc, Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu XVI Đảng bộ thành phố gồm 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kiến Thụy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng tiến hành báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; tổng hợp ý kiến của đại biểu tham gia Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, Đại hội biểu quyết thống nhất cao chủ đề Đại hội và các nội dung đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XXIV; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội khóa XXV. Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đề ra 23 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội lần thứ XXV đề ra gồm: phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng và phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kiến Thụy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kiến Thụy khóa XXV, đồng chí Đỗ Xuân Trịnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu nhận nhiệm vụ, khẳng định với trách nhiệm là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ huyện, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quyết tâm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, giữ vững mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Mỗi Ủy viên Huyện ủy khóa mới tiếp tục phấn đấu rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, phát huy vai trò nêu gương để làm tròn trách nhiệm của cấp ủy viên. Cùng với đó là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả cao của các cấp, ngành, các địa phương.

Để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tinh thần nội dung Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và quá trình tổ chức thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV triển khai Chương trình hành động, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể hóa và tổ chức chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội khóa XXV đề ra.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đồng chí Đỗ Xuân Trịnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác