Print Thứ Ba, 14/05/2019 17:29

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 14/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về tình hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 04 tháng đầu năm 2019.


Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng.

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng có đồng chí Lê Khắc Nam Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo đánh giá của Văn phòng Chính phủ, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thời gian qua, hầu hết các Bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc thực hiện với quyết tâm nâng cao hiệu quả cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2019, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành 700 quyết định công bố 13.386 TTHC được quy định tại 132 văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tiếp nhận 1.049 phản ánh, kiến nghị, trong đó đã xử lý 934/1.049 phản ánh kiến nghị, về cơ bản, người dân và doanh nghiệp đều đồng tình với kết quả giải quyết của cơ quan nhà nước, một số đơn vị làm tốt công tác tiếp nhận, trả lời điển hình như: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính…; các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Bình, Thanh Hóa…Hiện nay, 100% các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương đã kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản với Trục liên thông văn bản quốc gia, trong đó 95/95 Bộ, ngành, cơ quan, địa phương đã gửi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống này.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như công tác thông tin báo cáo còn chưa được kịp thời; nhiều Cổng dịch vụ còn chưa tích hợp được ký số trong quá trình giải quyết TTHC, chức năng thống kê tình hình, kết quả giải quyết TTHC còn chưa đầy đủ; vẫn còn tình trạng trễ hẹn trong giải quyết TTHC…Đặc biệt, số lượng hồ sơ thực hiện trực tuyến còn thấp, tồn tại tình trạng hồ sơ trực tuyến không được quan tâm dẫn đến trễ hạn; nhiều TTHC không đủ điều kiện để triển khai áp dụng trực tuyến mức độ 3,4 nhưng vẫn được xây dựng.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, để tạo bứt phá trong công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tập trung thời gian, ưu tiên nguồn lực cho cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong năm 2019, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước do hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải lưu ý thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát TTHC từ khâu dự thảo, cải cách vấn đề về quy trình, cắt giảm các thủ tục không cần thiết…đồng thời, xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, giải phóng nguồn lực xã hội. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Bộ trưởng yêu cầu cần phát huy vai trò của công chức được cử ra làm việc tại Bộ phận một cửa theo hướng tiếp nhận và giải quyết TTHC theo phương thức 4 tại chỗ. Bên cạnh đó tiếp tục bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành, thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia…

Trâm Bầu

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đơn giản hóa điều kiện, thủ tục hành chính góp phần cải thiện môi trường kinh doanh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác